Forældre og skole

Samarbejdet mellem hjem og skole er så grundlæggende og vigtigt,

at det står i Folkeskolelovens § 1:

Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.


Samarbejdet er forpligtende for begge parter og helt afgørende for, at jeres barn får en god skolegang.

Det er derfor utrolig vigtigt, at I kommer til forældremøder og skole/hjem -samtaler gennem hele jeres barns skoletid. Det er afgørende, at I deltager i de sociale arrangementer, der afholdes: fester, skolekomedie, foredrag, udflugter osv. Jo mere I deltager, jo mere tillid får jeres barn til skolen.

Hvis I har spørgsmål til eller undrer jer over det, der foregår i skolen, eller der er forhold, I er direkte utilfreds med, er det meget vigtigt, I kommer til os. Sig det til klasselæreren.

Er der konflikt mellem jeres barn og et andet barn, er det ofte en god ting at tage direkte kontakt med barnets hjem.

Princippet er, at problemer løses så tæt på barnet som muligt - altså: forældrene imellem, børnehaveklasseleder/lærer, skolens ledelse.

Det er meget vigtigt, at I ikke snakker om jeres eventuelle utilfredshed, medens jeres barn hører det. Det gør barnet usikkert, og måske mister det tilliden til skolen.

Hvis I er utilfredse med forhold på skolen så sig det til os - men aldrig til Jeres barn.

Giv os samtidig besked hvis der er alvorlige problemer hjemme hos jer. Det er afgørende for vores viden og måden at tackle barnet på, at vi har kendskab til f.eks. alvorlig sygdom, andre alvorlige ulykker, dødsfald, hvis I går i skilsmissetanker o.l. Giv læreren en orientering.

Vi har naturligvis tavshedspligt.

Husk at Familieenheden i Faxe kommune også står til jeres rådighed i den slags tilfælde - med både psykologer, familie- og sagsbehandlere. 

Andre ændringer er også vigtige at få meddelt: f.eks. nyt telefonnummer, sådan at vi altid kan kontakte jer ved akut sygdom. Ændringer meddeles nemmest via ForældreIntra. (Pr. 1. august 2019 overgår vi til et nyt system 'AULA')


I det daglige kan I gøre meget for at støtte jeres barns skolegang. Her er en række forslag:

  • Spørg til hvordan det er gået i skole og SFO.
  • Gør det hver dag.
  • Benyt ForældreIntra (Skolens intranet - med område specifikt for den enkelte klasse) og se tasken efter hver dag.
  • Træn jeres barn i det, det har lært i skolen.
  • Besøg dit barns klasse ind i mellem. Aftal det med læreren først.
  • Hvis klassen arbejder med noget, du har særlig forstand på, så tilbyd gerne din hjælp. Det bliver både dit barn og skolen glad for.
  • Kom til alle skolens arrangementer.

INFO

Åbent hus / Indskrivning

 

afholdes på Midtskolens tre afdelinger:

(Bavne, Møllevang og Sofiendal)

Onsdag, den 5. december 2018 - fra 16.00 - 18.00 

 

Forældrehåndbogen "Mit barn skal i skole" fra Mejeriforeningen kan læses 'online' via link herunder

Link: Hjemmeside